Skip to main content

Lidmaatschap

Het koor is opgericht om de gemeentezang in de zondagse erediensten te verbeteren.
 
Alle meelevende kerkleden kunnen deel uit maken van het zangkoor wat onstaan is binnen de Hervormde Gemeente van Lunteren.
 
Ook leden van andere protestantse kerkgenootschappen kunnen het lidmaatschap aanvragen en meezingen in het koor.
 
Lid worden kan op elk gewenst moment met een proeftijd van drie maanden. In de eerste (proef) maand is er geen contributie verschuldigd.
 
Opzeggingen kunnen mondeling en schriftelijk ingediend worden bij het bestuur, contributie is men verschuldigd over het restant van het lopende kalenderkwartaal.
 
(Nieuwe) Leden zullen voldoende repetitieavonden moeten hebben bijgewoond om het reportoire in een uitvoering/concert mee te kunnen zingen.
 
Protest tegen de gang van zaken binnen het koor dient u te melden bij het bestuur. Het bestuur zal indien nodig de nodige stappen ondernemen en zaken ten uitvoer brengen en regelen.
 
Alle beslissingen worden (na raadpleging van de dirigent) door het bestuur genomen.
 
Elk lid is verplicht om bestuursbesluiten te respecteren en aanwijzigingen en wijzigingen op te volgen.