Skip to main content

Reglement

Huisregels van het Hervormd Zangkoor Lunteren.
 
Contributie:
De contributie voor het koor bedraagt 25,00 euro per kwartaal. Dit bedrag bij voorkeur overmaken op bankrekening nummer NL14RABO0337523525 ten name van H.Z.L. Betaling het liefst per jaar of halfjaar i.v.m. bankkosten.
 
De eerste maand na aanmelding van het lidmaatschap is gratis. Er geldt een proeftijd van 3 maanden.
 
Kleding:
Voor de dames: eigen zwarte rok en blouse/vest
sjaal wordt beschikbaar gesteld door het koor
 
Voor de heren:
– overhemd,strikje en pochet zijn gratis verkrijgbaar
– zwart kostuum voor eigen rekening.
 
Na beeindiging van het lidmaatschap dient u de gratis ontvangen kleding met toebehoren in te leveren.
 
Afwezigheid:
Bent u verhinderd om een repetitieavond bij te wonen dan dient u één van de bestuursleden op de hoogte te stellen van uw afwezigheid.
Indien u drie keer aaneensluitend niet op de repetitie- avond bent geweest kan het bestuur besluiten om u uit te sluiten van deelname aan het concert.
 
Huisregels Kinderkoor “Immanuel”
 
De contributie bedraagt  €. 65,00 per zangseizoen (september tot augustus) te voldoen via een factuur die u ontvangt. Deze mag contant worden betaald of via de bankrekening.
 
Bij voorkeur via de bankrekening Rabobank NL14RABO0337523525 onder vermelding factuur nummer.
 
Tijdens uitvoeringen wordt er geen koorkleding gedragen. Meisjes dragen een rok of jurk en de jongens een lange broek. Soms wordt er een gangbare kleurcode afgesproken. Dat hoort u op tijd van de leiding.
 
Voor vragen kunt u terecht bij juf Alita v.d. Top. Zij is te bereiken onder telefoon nummer: 0318-486155